Menu

Het Coulissen landschap

Foto: Frank Bosvelt


In de Achterhoek en Twente ligt het magnifieke coulissen landschap. Het bestaat voornamelijk uit een halfopen landschap dat door heggen, houtwallen en muurtjes waardoor het karakter van een toneel met coulissen heeft. Zo heb je elke bocht die je om gaat weer een heel nieuw decor.

De vorming van het landschap

Het ontstaan van dit landschap komt door het kleinschalige grondgebruik. De zandgrond rondom de beken is erg nat, vandaar dat de boeren dat vroeger gebruikten om hun vee er op te weiden. Toch moest het vee wel op de plek gehouden worden, dit werd gedaan met gebruik van de heggen, houtwallen en muurtjes. Deze scheidingsmethode van weides is ideaal voor de wilde dieren om in te schuilen. Vandaar dat de bijna uitgestorven boomkikker en de zeldzame ijsvogelvlinder hier nog te vinden zijn. Niet alleen bijzondere diersoorten wonen er, tevens zijn er ook aparte plantsoorten te vinden. Bijvoorbeeld de rode ogentroost, spurrie en slofhak op de rogge- en tarweakkers.

De kerkpaden

Vroeger werden onverharde paden tussen de boerderijen en naast de akkers gebruikt door de boeren om te kunnen draaien met hun ploeg. Evenwel werden deze paden ook gebruikt als sluiproutes om naar de kerk te kunnen. Door de van oudsher gevormde kerkenpaden is dit een schitterend gebied om te door heen te wandelen en te genieten van het landschap.

Foto: Frank Bosvelt