Menu

Vennebulten – Heelweg

Aan de Twenteroute (N18) van Varsseveld naar Lichtenvoorde, tegenover Herberg de Radstake ligt het natuurgebied de Vennebulten, grenzend aan het Zwarte Veen en Aaltense Goor. Een prachtig bos- en heide gebied van ongeveer 40 hectare. 

De Vennebulten dank zijn naam aan de vennetjes die omzoomd worden door heuvels. Waarschijnlijk is de geologie van het landschap ontstaan in de laatste IJstijd. Opgestoven dekzanden door een langgerekte zandrug die van Aalten richting Zelhem. Tot in de 20e eeuw was dit gebied een groot heidegebied, waar herders hun schapen lieten grazen. Maar het beroep van schaapsherder stierf uit. Boeren die hun koeien op de heide lieten grazen, gingen in de loop van de tijd over op meer vruchtbare graslanden en andere heidebewoners verhuisden naar de dorpen in de omgeving. Hierdoor veranderde de heide geleidelijk aan in bos, vooral naaldbos. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd bovendien, na de uitvinding van kunstmest, in heel Nederland heide ontgonnen tot landbouwgrond. Zo ook het Zwarte Veen.

De laatste schaapsherder van de Vennebulten was “Wisselink Hendrik”, geboren in 1858. Tot 1938 hoedde hij zijn schapen op de Vennebulten en het Zwarte Veen, De schaapskooi lag aan de Schapendijk. Na een recente opknapbeurt is deze schaapskooi er nog altijd. De ontginning van de heide ging Hendrik aan het hart. “De boer’n wilt gres, maor ikke veur mi’j holle leever de heide”. Toen er uiteindelijk te weinig heide over was, om nog schapen te kunnen houden, hing Hendrik op 70-jarige leeftijd de herdersstok aan de wilgen. Een deel van de heide werd natuurreservaat en dat is het tot op de dag van vandaag. 

Wisselink Hendrik, de laatste herder © Mijn Gelderland

De Vennebulten is eigendom van de Gemeente Oude IJsselstreek, maar wordt sinds 2006 onderhouden door de Stichting Vennemarken. Van een deel van de Vennebulten werden de bomen gekapt en de toplaag afgegraven. In de onderlaag zaten nog tientallen jaren oude heidezaden. Sindsdien is de heide op een deel van de Vennebulten weer teruggekeerd.

Locatie

Vennebulten 
Schapendijk 3
7055 BH Heelweg